César Tejada - Gemma Rodríguez arquitectos. Estudio de arquitectura: A Peroxa

inicio: quienes somos

+ INICIO: quienes somos

- Galería de imágenes

- Galería de proyectosLlámenos al 986.60.50.45

Llámenos al 986.60.50.45

| Más

<galería de imágenes de rehabilitación>

 

 

 

 

 

Nuestra actividad principal es el desarrollo de todo tipo de proyectos, de arquitectura y de urbanismo sobre todo, pero también reformas, rehabilitaciones, promociones de viviendas, proyectos de ingeniería, etc.

Entendemos que el contacto estrecho e intensivo con los clientes y con la obra es el mejor modo de asegurar la mejor relación calidad - precio de la obra y el cumplimiento de los deseos y necesidades de los clientes.

Por ello propondremos soluciones hasta que quede plenamente satisfecho con la que será la definitiva. Para facilitar la comprensión de los espacios y volúmenes realizamos recreaciones tridimensionales de varios tipos (renders, croquis a mano alzada, maquetas).

Creemos que el diseño de un hogar es un momento muy importante en la vida de una persona, y por ello nos esforzamos en conseguir la mejor solución, la que mejor se adapte a sus necesidades.

 

 


DOG nº 61. Página 4.683. 18 de marzo de 2010.

 

Orde do 18 de marzo de 2010 sobre aprobación definitiva da modificación puntual número 2 do Plan Xeral de Ordenación Municipal da Peroxa (Ourense) relativa á regulación no solo rústico..

O Concello da Peroxa, conforme o disposto no artigo 85.5º da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, remite o expediente de referencia solicitando a súa aprobación definitiva.

I. Antecedentes.
I.1. O Concello da Peroxa dispón actualmente vixente de Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), aprobado definitivamente o 7 de xullo de 1999.

I.2. A tramitación da modificación puntual foi a seguinte:
-O Concello Pleno, en sesión do 10 de xullo de 2007, aprobou inicialmente a modificación puntual. Someteuse a información pública mediante anuncios publicados nos xornais La Voz de Galicia, do 27 de xullo, e La Región, do 28 de xullo; e no Diario Oficial de Galicia do 5 de setembro. Déuselle trámite de audiencia ao municipio limítrofe de Carballedo (Lugo), que o 12 de novembro de 2007 remitiu unha alegación.

-Consta informe favorable da Deputación Provincial de Ourense en materia de estradas provinciais (Lei 4/1994, do 14 de setembro, de estradas de Galicia).

-O 26 de outubro de 2007, a Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible acordou a non necesidade de someter a modificación ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica.

-O Pleno municipal, en sesión do 21 de xaneiro de 2008, aprobou provisionalmente a modificación puntual, rexeitando a alegación do Concello de Carballedo.

-O 16 de setembro de 2008, de acordo co artigo 85.5º b) da LOUG, a entón Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes acordou non outorgar a aprobación definitiva á modificación puntual nº 2 do PXOM da Peroxa, sinalando unha serie de deficiencias que se debían corrixir.

-O Concello Pleno, en sesión extraordinaria do 4 de novembro de 2008, acordou retrotraer os trámites realizados e aprobou de novo inicialmente a modificación puntual, unha vez corrixidas as deficiencias sinaladas pola Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.

-Esta nova aprobación inicial foi publicada nos diarios La Voz de Galicia e La Región o 19 de novembro de 2008, e no DOG do 26 de novembro de 2008, e déuselle trámite de audiencia aos concellos limítrofes, presentando unha alegación o Concello de Carballedo.

-Consta novo informe favorable da Deputación Provincial de Ourense do 3 de febreiro de 2009.

-Tamén se solicitou informe sectorial á Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, sen que conste resolución ao respecto.

-O Pleno municipal, en sesión extraordinaria do 13 de maio de 2009, acordou rexeitar a alegación presentada polo Concello de Carballedo (Lugo) e aprobar provisionalmente a modificación puntual nº 2 do PXOM da Peroxa.

II. Consideracións e fundamentación.
II.1. Logo de analizar a documentación remitida polo concello, e á vista da proposta elevada pola Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, fanse as seguintes consideracións para os efectos da aprobación definitiva:

1. O ámbito que afecta a modificación puntual son as ordenanzas do solo clasificado como rústico, que comprende os artigos 106 a 111, ambos inclusive, do PXOM vixente.

2. O obxecto da modificación puntual é:
* Adaptar a normativa que regula o solo rústico no PXOM á LOUG.
* Revisar a distancia de protección das explotacións gandeiras aos núcleos de poboación.

3. A modificación establece no número 7 do artigo 106 as condicións de edificación que deben cumprir as rehabilitacións de edificacións tradicionais, sendo coincidentes coas sinaladas no artigo 40 da LOUG.

Corríxese o número 4 do artigo 106 referente á superficie máxima ocupada pola edificación en planta, sendo coherente a súa redacción coa do número 1º c) do artigo 42 da LOUG.

II.2. De conformidade co artigo 89 da LOUG e co Decreto 83/2009, do 21 de abril, polo que se establece a estrutura orgánica dos departamentos da Xunta de Galicia, a competencia para resolver sobre a aprobación definitiva dos plans xerais de ordenación municipal e das súas modificacións, correspóndelle ao conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

III. Resolución.
Visto canto antecede,
RESOLVO:
1º De conformidade co artigo 85.5º a) da LOUG, aprobar definitivamente a modificación puntual nº 2 do PXOM da Peroxa (Ourense) relativa á normativa do solo rústico.

2º Contra esta orde cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo ante a sala correspondente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, que se contarán desde o día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

3º De conformidade co disposto polos artigos 92 da Lei 9/2002, e 70 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, o concello deberá publicar no BOP a normativa e ordenanzas da modificación puntual aprobada definitivamente.

4º Notifíqueselle esta orde ao concello.
Santiago de Compostela, 18 de marzo de 2010.
Agustín Hernández Fernández de Rojas
Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestruturas

Volver a inicio

QUIENES SOMOS | MAPA DEL SITIO | POLITICA DE PRIVACIDAD | CONTACTE CON NOSOTROS | ©2010 CESAR TEJADA - GEMMA RODRIGUEZ ARQUITECTOS
PROVINCIA DE PONTEVEDRA . a cañiza . a estrada . agolada . a guarda . a illa de arousa . a lama . amoeiro . arbo . as neves . baiona . barro . bueu . caldas de reis . cambados . campolameiro . cangas . catoira . cerdedo . cotobade . covelo . crecente . cuntis . dozón . forcarei . fornelos de montes . gondomar . lalín . marín . meaño . meis . moaña . mondariz . mondariz-balneario . moraña . mos . nigrán . o grove . oia . o porriño . o rosal . pazos de borbén . poio . ponteareas . ponte caldelas . pontecesures . pontevedra . portas . redondela . rivadumia . rodeiro . salceda de caselas . salvaterra do miño . sanxenxo . silleda . soutomaior . tomiño . tui . tuy . valga . vigo . vilaboa . vila de cruces . vilagarcía de arousa . vilanova de arousa . PROVINCIA DE OURENSE . a bola . a gudiña . allariz . a merca . a mezquita . a-peroxa . arnoia . a rua . a teixeira . a veiga . avión . baltar . bande . baños de molgas . barbadás . beade . beariz . boborás . calvos de randín . carballeda de avia . carballeda de valdeorras . cartelle . castrelo de miño . castrelo do val . castro caldelas . celanova . cenlle . chandrexa de queixa . coles . cortegada . cualedro . entrimo . esgos . gomesende . larouco . laza . leiro . lobeira . lobios . maceda . manzaneda . maside . melón . montederramo . monterrei . muiños . nogueira de ramuín . o barco de valdeorras . o bolo . o carballiño . oimbra . o irixo . orense . os blancos . ourense . paderne de allariz . padrenda . parada de sil . pereiro de aguiar . petín . piñor . pobra de trives . pontedeva . porqueira . punxín . quintela de leirado . rairiz de veiga . ramirás . ribadavia . riós . rubiá . san amaro . san cibrao das viñas . san cristovo de cea . sandiás . san xoán de rio . sarreaus . taboadela . toén . trasmiras . verea . verín . viana do bolo . vilamarín . vilamartín de valdeorras . vilar de barrio . vilar de santos . vilardevós . vilariño de conso . xinzo de limia . xunqueira de ambía . xunqueira de espadañedo .